Pròxim conveni amb el Col·legi d’Advocats per ajudar els afectats per les preferents

L’objectiu és poder atendre totes les sol·licituds d’assessorament jurídic de particulars. L’Ajuntament crearà també un registre per tenir identificades totes les persones afectades.

L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet signarà els propers dies un conveni de col·laboració amb el Col·legi d’Advocats de Barcelona, destinat a intensificar la capacitat de l’Oficina Municipal d’Informació als Consumidors (OMIC) per prestar assessorament jurídic als veïns i a les veïnes que estan afectats per l’adquisició de participacions preferents o accions preferencials. Aquestes persones s’han vist sorpreses perquè l’esmentada inversió els ha suposat una pèrdua econòmica important o, fins i tot, la desaparició dels seus estalvis. Els afectats i les afectades per aquesta situació expressen la seva indignació perquè consideren que no van ser-ne informats adequadament o diuen sentir-se enganyats. El cas de les preferents ja està considerat com un enorme “frau bancari” a tot Espanya.

Registre de persones afectades

L’Ajuntament inicia també la creació d’un registre de persones afectades a la ciutat per les preferents a fi de tenir quantificat el nombre d’afectats i les entitats bancàries implicades i, a partir d’aquí, poder oferir orientació jurídica, informar de les accions o gestions que es portin a terme de manera individual o col·lectiva per intentar recuperar els seus diners i, sobretot, donar el suport institucional que mereix la defensa dels seus interessos.

A Santa Coloma de Gramenet, l’Ajuntament no sap concretament quantes persones estan afectades per la compra d’accions preferents, ja que no disposa de la suma total de dipositaris, la qual seria elaborada amb l’aportació de dades de les diverses entitats bancàries o d’estalvi que oferien aquest producte. No obstant això, l’Ajuntament sí sap que la xifra pot ser important: segons dades de l’Agència Catalana de Consum (vegeu el web www.consum.cat) i només amb les xifres aportades per Bankia, són 1.034 els colomencs i les colomenques que van adquirir accions en aquesta entitat. Afectats colomencs ja han protagonitzat manifestacions de protesta i s’han organitzat com a plataforma per defensar els seus interessos.

Núria Parlon ha manifestat el seu suport a les persones afectades per les preferents, com a alcaldessa i també en la seva qualitat de diputada al Parlament de Catalunya.