Propera obertura d'una comissaria de la Policia Local a Fondo-Santa Rosa

L'obertura d'aquest nou equipament forma part de l'actuació global de l'Ajuntament d'apropar els serveis municipals a la ciutadania.

Aquesta setmana, l'Ajuntament ha informat a representants veïnals de la ciutat (FAVGRAM) i dels barris Fondo i Santa Rosa sobre el projecte municipal d'obrir, pròximament, una comissaria de la Policia Local, que estarà a la confluència dels carrers d'Irlanda i Valentí Escalas amb l'avinguda dels Banús.
L'obertura d'aquesta comissaria de barri de la Policia Local forma part de l'actuació global de l'Ajuntament d'apropar els serveis municipals a la ciutadania per fer-los més accessibles i còmodes, i per agilitar els tràmits i processos administratius propis de la Policia Local (atenció avíctimes d'accidents, protecció a col·lectius vulnerables, denúncies, atestats, gestió de vehicles...).
Entre els objectius es contempla també reforçar la seguretat ciutadana als districtes V i VI de Santa Coloma, que agrupen els barris del Fondo, Santa Rosa, Raval i Safaretjos.