Prop de dues mil persones s'han implicat en l'elaboració del PAM

Un total de 1.996 persones han participat en el procés d’elaboració del Pla d’acció municipal (PAM), que es va dur a terme del 16 de febrer al 30 d’abril. El PAM conté un bon nombre de propostes d’actuació per a Santa Coloma fins al 2015.

El principal objectiu del procés ha estat informar, contrastar i enriquir el document base del PAM, és a dir, la proposta elaborada per l’equip municipal de govern. A títol individual o en nom d’alguna entitat, les persones que hi han participat han assistit al Consell General de Ciutat (ampliat), a les reunions de presentació dels districtes i barris, a les accions de carrer i al debat amb joves de secundària, o han opinat a través dels qüestionaris fets expressament per a aquest debat.Tots els documents, la metodologia i els instruments han estat accessibles i actualitzats, permanentment, a la web municipal.

Les prioritats votades per la ciutadania

En format paper, la informació ha arribat a tots els habitatges i als principals equipaments públics. Per mitjà dels qüestionaris s’han comptabilitzat 5.447 vots, que ha proporcionat una possible ordenació de les línies d’actuació prioritàries, relacionades al document base del PAM. Les primeres han estat aquestes: ocupació, escola pública de qualitat, civisme, seguretat, benestar social, ajuts a les famílies, espais verds, habitatge, aparcaments municipals i medi ambient. Les 1.675 aportacions rebudes han quedat ordenades, per similitud, en un grup de 384, de les quals 60 reforcen o rebaixen la prioritat de les línies ja proposades i 324 són mesures noves. D’aquest total, hi han un conjunt de peticions sobre temes puntuals que han estat traslladades als responsables dels departaments implicats o a la regidoria de districte.