Promoció de nous habitatges de protecció oficial al barri del Fondo

A Can Sisteré, la cooperativa d’habitatges Llar Unió Catalónia SCCL ha presentat la pròxima promoció que farà a la nostra ciutat: un edifici d’habitatges amb protecció oficial a la finca que hi ha al solar situat entre els carrers de Valentí Escalas i Listz (plaça d’Alfons Comín, al barri del Fondo), inclosa en el projecte d’intervenció integral als set barris fronterers de la serra d’en Mena.

Aquesta promoció respon a un conveni signat el mes de desembre per l’Ajuntament amb aquesta cooperativa i té la finalitat de contribuir a procurar habitatges de residencia habitual a preus assequibles a la ciutadania colomenca.

Els habitatges es destinaran preferentment a persones o unitats de convivència residents a Santa Coloma de Gramenet i s’adjudicaran mitjançant sorteig. La inscripció, per participar–hi, s’ha de fer abans del 30 de gener a les oficines de Qualitat Habitatge Social SA (c. Sant Oleguer, 16, Barcelona).

El sorteig es realitzarà el dijous 1 de febrer (19.00 h) a la sala d’actes del Museu Torre Balldovina. Més informació, al 93 601 1080, al web www.qhs.cat i a l’adreça electrònica comercial@qhs.cat.