Projecte de llei del foment de l'associacionisme

El web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, ha publicat l’inici de la fase de consulta prèvia que informa la ciutadania de la voluntat d’elaboració del projecte de llei del foment de l’associacionisme.

Aquesta fase és un pas previ ineludible, en compliment de la normativa vigent, que no s’ha de confondre amb la fase de consulta pública que tindrà lloc amb posterioritat.

En aquest enllaç del web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies és on s’ha publicat la fitxa informativa corresponent i on també s’informa del termini i forma per presentar aportacions per part de qui hi estigui interessat:
consulta prèvia del projecte de llei de foment de l’associacionisme