Procés de participació ciutadana sobre les àrees amb mercat d'habitatge tens

S'obre el procés de participació ciutadana, fins el proper 8 de juny, mitjançant consulta pública i audiència als ciutadans, organitzacions i associacions representatives dels col·lectius directament afectats, per a la tramitació administrativa per a la declaració de les àrees amb mercat d'habitatge tens pels municipis metropolitans.

Durant els darrers anys, els preus de lloguer han iniciat una fase alcista que, en termes mitjans, els ha portat a màxims històrics des que es disposa de dades. Per la seva banda, els ingressos de la població no han crescut amb la mateixa intensitat, de tal manera que la distància entre el preu mitjà del lloguer i els ingressos de les llars s'ha anat eixamplant.

Per tal de fer front a aquesta situació, que es pot fer extensiva a altres territoris de Catalunya, una de les propostes legislatives dutes a terme pel Parlament ha estat la Llei 11/2020, del 18 de setembre, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge i de modificació de la Llei 18/2007, de la Llei 24/2015 i de la Llei 4/2016, relatives a la protecció del dret a l'habitatge.

L'objecte d'aquesta llei és regular la contenció i moderació de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge. La mateixa Llei 11/2020 estipula els preceptes per a la delimitació de les anomenades àrees amb mercat d'habitatge tens, on es podrà aplicar el règim de contenció de rendes.

La disposició transitòria segona declara un llistat de municipis, dels quals 24 són de l'AMB, com a àrea de mercat d'habitatge tens. Aquesta declaració és vigent fins el 21 de setembre de 2021 i requereix la formulació d'una nova declaració d'àrea de mercat de l'habitatge tens per permetre la implementació de la Llei 11/2020 més enllà d'aquest període.

L'Àrea Metropolitana de Barcelona és segons la Llei 11/2020 competent per fer aquesta declaració en l'àmbit metropolità a iniciativa pròpia o per sol·licitud dels municipis. En aquest cas l'AMB va oferir als 35 municipis del àmbit metropolità (exclòs Barcelona que és competent per fer-ho) la possibilitat de fer la tramitació si els municipis ho acordaven per un acord del Plenari (a Santa Coloma es va aprovar el passat abril al plenari municipal).

En aquest moment, s'inicia un període de consulta a la ciutadania, previ a la redacció de les memòries i dels informes municipals. En aquest espai es posa a disposició de la ciutadania la informació relativa al procediment administratiu, l'índex del contingut de la memòria i un llistat dels Ajuntaments que han sol·licitat (a la data indicada) la tramitació a l'AMB.
 
També s'ha habilitat un formulari per rebre les aportacions i les apreciacions de la ciutadania respecte aquest procediment. Aquest procediment romandrà obert fins el 8 de juny d'enguany.