Preveció d'actes incívics a Santa Coloma

Una trentena d'agents cívics i de mobilitat fan tasques de prevenció d’actes incívics als carrers i places de Santa Coloma de Gramenet.

Agents cívics informant a la ciutadania, a la plaça d'Olimpo, i fent prevenció dels actes incívics a Santa Coloma.

Santa Coloma de Gramenet, 21de març de 2011.- Amb l'eslògan “No em trenquis el cor” com a encapçalament del material divulgatiu i informatiu, l'Ajuntament de Santa Coloma  de Gramenet , a través dels l'equips d'agents cívics i de mobilitat,  està realitzant prevenció dels actes incívics que es produeixen a la ciutat, mitjançant punts d’informació  situats a  l'entorn dels centres escolars i als espais públics dels diferents barris. En concret, set agents cívics i una vintena d’agents de mobilitat són, en primera instància, els que actuen contra les males conductes de la minoria de persones, el comportament de les quals suposa un greu perjudici per a la col•lectivitat, tant des del punt de vista de la salubritat com des del cost econòmic que representa per a l'Ajuntament, el fet d’eliminar la brutícia addicional que origina l'incivisme en els espais públics.

Amb aquest projecte, presentat recentment per l’alcaldessa de Santa Coloma, Núria Parlon,  es donen a conèixer de manera realista, mitjançant imatges clares i evidents, accions incíviques que es produeixen de forma freqüent a la ciutat. Incivismes com l'abandó d'excrements de gossos; la destrossa de mobiliari urbà a causa d'actes vandàlics; les pintades a les façanes dels edificis públics o privats i en espais comuns; la col•locació de propaganda en llocs no autoritzats; l'abocament d'escombraries dels contenidors, i les molèsties per botellons i sorolls són alguns dels comportaments que es visualitzen com a exemples de conductes que s'han d'eliminar.

Les despeses que ocassiona l’incivisme

El material que lliuren a la ciutadania els agents cívics i els agents de mobilitat explica el cost que suposa per al municipi  la neteja viària (5 milions d'euros) i recorda l'existència de les ordenances municipals i les sancions per a les conductes incíviques. L'Ajuntament gasta 750.000 euros a l'any a recollir residus voluminosos del carrer, 225.000 euros a reposar el mobiliari urbà i 1,31 euros per habitant a netejar les façanes, entre altres xifres.

Per a més informació:

Premsa i Comunicació  Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

Dori Morillo / Ana Belén Pérez
93 462 40 13 / 618 045 488 

premsa.comunicacio@gramenet.cat