Pressupost i ordenances 2016 protagonitzen el darrer ple de l'any

El Ple ordinari del mes de desembre, celebrat el dimarts 22, ha aprovat de manera definitiva el pressupost general de l’Ajuntament i dels seus organismes autònoms (Grameimpuls, Gramepark i Patronat de la Música) per a l’exercici 2016. Amb un import total de 107.009.765 euros, un 2,37% més que al 2015, aquest pressupost prioritza consolidar les polítiques d’atenció social i de suport a les famílies. D’altra banda, també s’han aprovat les ordenances fiscals i els preus públics per al proper any. Globalment es congelen els impostos i els preus s’apugen en un 1%, excepte aquells que afecten directament a les escoles bressol o a les prestacions socials com l’atenció domiciliària, que baixaran.

El pressupost que tindrà Santa Coloma de Gramenet per a  l’any  2016 té la finalitat de donar cobertura als serveis públics que demanda la ciutadania i alhora donar resposta a les conseqüències de la crisi econòmica sobre el municipi, palpable en la demanda d’atenció que tenen els serveis socials bàsics i de suport a les famílies. El pressupost ha tingut els vots favorables de l’equip de govern local (PSC) i els contraris de SOM Gramenet, Ciutadans, PP i Gent d’Esquerres .
Es preveu que l’Ajuntament rebrà menys ingressos el 2016, ja que s’ha produït una  baixada de les aportacions de l’administració de l’Estat. Alhora, cal destacar que en el marc de l’aplicació del Pla de Reducció de l’Endeutament, aprovat al 2015, es preveu que abans del 31 de març del 2016 el deute municipal se situï per sota del 65 %, sent actualment  del 72 %, molt lluny del límit estatal del 110 %.
Es tracta d’un pressupost continuista  basat en els tres eixos prioritaris del govern municipal: les polítiques socials i d’atenció i suport a les famílies,  les de promoció i reactivació de l’economia local i les destinades a garantir el manteniment de l’espai públic.
El 2016 l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet té previst invertir prop de 9 milions d’euros en serveis socials, entre els que destaquen l’atenció domiciliària amb 2,2 milions d’euros, el menjador social, el programa de mediació i convivència, l’atenció a les persones amb discapacitat i el manteniment del Fons d’Ajuts Social. S’assignen gairebé 3 milions d’euros a les famílies de la ciutat que més estan patint la crisi per als pagaments del seu habitatge, donar suport en alimentació i en l’educació mitjançant les activitats d’estiu i socioeducatives.
També, es reforça el programa de reutilització dels llibres de text i d’ordinadors personals a les escoles de la ciutat (més de 900.000€), i es consolida la xarxa pública d’escoles bressol, invertint 2 milions d’euros a aquesta política, malgrat la manca de les aportacions de la Generalitat.
Pel que fa a la reactivació econòmica, el pressupost destina una dotació de 600.000 euros al Pla d’Ocupació Local, que reforça les aportacions pels diversos plans d’ocupació gestionats per la societat municipal Grameimpuls. Es garanteix el cofinançament de programes com Treballs als Barris, Llei de Barris i el Pla Metropolità de Suport a les Polítiques Socials Municipals. Per tant, la dotació global a les polítiques de foment de l’ocupació es mantenen en 2.140.000 euros per a l’exercici 2016.
I per últim, en relació amb el manteniment de l’espai públic, cal destacar la millora que es preveu als parcs i jardins, augmentant la despesa en 200.000 euros, així com la millora de la xarxa de clavegueram, a la que es destinen 100.000 euros més. També es consolida  la despesa de neteja i de manteniment de la via pública; especialment derivada de l’entrada en funcionament del nou contracte de neteja viària en aquest any 2015, i es preveu l’adquisició de nous vehicles per a la Policia Local.

Ordenances fiscals i preus públics
En aquesta sessió del Ple també s’han aprovat de manera definitiva les ordenances fiscals i preus públics per al 2016. Es congelen les taxes que es paguen pel servei d’escola bressol municipal i s’ha decidit baixar els preus públics pel servei d’atenció domiciliària. Aquestes són dues de les excepcions a la pujada global de l’1% dels preus pel proper any. El paquet inclou també bonificacions que poden arribar al 95% de l’impost sobre construccions si aquestes obeeixen a rehabilitacions o adaptacions per millorar l’accessibilitat o la sostenibilitat. Les ordenances i preus tenen un marcat caràcter social i de foment de l’economia local. Cal recordar que el sector de la construcció i la rehabilitació ocupa a molts colomencs i colomenques.

Aprovació inicial del Circuit del Comerç Social
Al ple s’ha aprovat inicialment posar en marxa a la ciutat un innovador sistema de pagament digital i la creació d’un Circuit de Comerç Social (CCS) format per la xarxa de comerços, empreses, entitats i ciutadania. Aquest circuit operarà amb sistema de pagament digital o moneda local, basat en internet i dispositius mòbils.
L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet serà el primer ajuntament de tot l’Estat espanyol en canalitzar part de la despesa pública a través d’aquest Circuit de Comerç Social. A nivell europeu hi ha una experiència similar a la ciutat anglesa de Bristol – la Bristol Pound- amb el mateix software que s’utilitzarà a Santa Coloma (anomenat Cyclos). Aquesta iniciativa forma part del Projecte europeu Digipay4Groth pel qual l’Ajuntament ha rebut una subvenció de la Comissió Europea (CE), de 132.028 euros per tal que en tres anys es desenvolupi el projecte.


MOCIONS


GRUPS MUNICIPALS PSC, C’s, GE EUiA I PP
MOCIÓ SOBRE LES LLISTES D’ESPERA A L’HOSPITAL FUNDACIÓ PRIVADA DE L’ESPERIT SANT.

GRUPS MUNICIPALS SG, PSC I GE ICV-EUiA
MOCIÓ DE SUPORT AL REFERÈNDUM SOBRE EL 3+2.

GRUP MUNICIPALS GE ICV-EUiA, PSC I SG
MOCIÓ DE REBUIG AL REIAL DECRET 625/2014 QUE DESENVOLUPA ELS PROCESSOS DE TRAMITACIÓ DE BAIXES MÈDIQUES I CONFIRMACIÓ, ALTES MÈDIQUES I CONTROL DE LES SITUACIONS D’INCAPACITAT TEMPORAL.