Presentat el programa “Activa’t per la salut mental”

És un projecte de base comunitària per millorar l’atenció a les persones amb problemes de salut mental i els seus familiars. A Santa Coloma s’executa a través de l’Associació AM.MA.ME i Parc Salut Mar, i compta amb la col·laboració de l’Ajuntament.

Aquest dimecres 30 s’ha presentat a Santa Coloma de Gramenet el programa Activa’t per la salut mental, un projecte de base comunitària per millorar l’atenció a les persones amb problemes de salut mental i els seus familiars. Es tracta d’un projecte pilot, de tres anys de durada, que es desenvolupa a tretze municipis de Catalunya, entre ells, Santa Coloma, a través de l’Associació AM.MA.ME (Amics del Malalt Mental) i el Parc de Salut Mar, amb el suport de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, la Diputació de Barcelona, l’Obra Social ”la Caixa”, Fundació Roca i Pi i altres finançadors.

La presentació, celebrada al Centre Cívic Riu, ha esta presidida per l’alcaldessa Núria Parlon, i ha comptat amb la representació institucional dels responsables de les diferents entitats implicades en el projecte: Josep Muñoz, gerent de Benestar Social de la Diputació de Barcelona; Aurora Dueñas, directora dels Sectors Sanitaris Barcelonès Nord i Maresme, i Vallès Oriental; Luís Miguel Martín, director d’atenció comunitària de l’INAD del Parc de Salut Mar; Emilio Borja, president d’ AM.MA.ME, associació membre de Federació Salut Mental Catalunya; Laura Sicilia, membre d'Activament i representant de la Federació Veus (Entitats Catalanes de Salut Mental en 1a Persona); i Israel Molinero, president de la Federació Salut Mental Catalunya.

A més, els professionals de referència: Sílvia Oller, coordinadora del CSM Marti i Julià de Santa Coloma de Gramenet, i Ruth Soriano, responsable de l’Espai Situa’t de la zona, han explicat els detalls del projecte Activa’t per la Salut Mental, amb el suport de testimonis d’activistes de les associacions en primera persona i de familiars, en un acte dirigit a la ciutadania i professionals sociosanitaris.

Núria Parlon, alcaldessa de Santa Coloma, ha presentat el projecte com un instrument que permet abordar de manera coordinada l’atenció a la salut mental. L’alcaldessa de Santa Coloma considera que "la ciutat és l’espai idoni per trencar tabús i normalitzar la vida de les persones". Tot i reconèixer que els recursos són limitats Parlon considera que l’Activa’t fa possible "optimitzar-los potenciant el treball en xarxa dels diferents sectors".

L’objectiu de l’Activa’t és millorar la informació en salut mental i potenciar el suport entre iguals, per tal que les persones i les seves famílies esdevinguin protagonistes actius en la recuperació. És un projecte pilot coordinat per la Federació Salut Mental Catalunya, la Federació Veus (Entitats Catalanes de Salut Mental en 1a Persona), el Departament de Salut i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, que s’emmarca en el Pla Integral d’Atenció a les persones amb trastorn mental i addiccions promogut per la Generalitat.

La finalitat última de la prova pilot de l’ “Activa’t per la salut mental” és comprovar l’eficàcia d’aquest programa en el seu objectiu d’ajudar la persona diagnosticada i la seva família amb l’objectiu d’incorporar-lo a la xarxa pública d’atenció catalana. Per això, durant els tres anys de pilotatge el projecte és avaluat per Ivàlua, (Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques)

Santa Coloma de Gramenet s’activa per la salut mental

A Santa Coloma de Gramenet treballen conjuntament serveis socials i sanitaris per garantir un model d’atenció comunitària a les persones amb trastorn mental greu i les seves famílies. Al 2015, un total de 17.400 persones van ser ateses al Centre de Salut Mental d’Adults Martí i Julià de Parc Salut Mar; de les quals un 36% ho van ser per un trastorn mental greu. Un Centre que en aquests  últims anys ha integrat la intervenció en la cura de la salut física en el pacient amb trastorn mental sever dintre de la seva oferta assistencial i que amb el projecte Activa’t per la Salut Mental veu una oportunitat per millorar l’atenció integral del pacient i família.
Parc de Salut Mar integra l’Institut de Neuropsiquiatria i Addiccions (INAD) de Barcelona, orientat a l’atenció clínica, diagnòstic i tractament de les persones de les comunitats de referència amb  trastorns mentals i cognitius (incloent addiccions) o en risc identificable de patir-ne. És una organització sanitària amb vocació compromesa de servei, amb llarga trajectòria, tant d’ expertesa clínica com de capacitat docent i de recerca. L‘àmbit d’actuació compren una població de referencia de 700.000 persones repartides en diferents sectors: Àrea Litoral Mar, Barcelonès Nord (Santa Coloma de Gramenet, Badalona i Sant Adrià del Besòs) i Baix Maresme (Montgat, Tiana, Teià i Ocata). L’INAD s’organitza en diferent línies o processos assistencials: hospitalització i urgències, addiccions, rehabilitació, psicogeriatria i atenció comunitària i programes especials.
L’Espai Situa’t Santa Coloma de Gramenet, ubicat al Centre Cívic Llatí, al carrer de Nàpols, 41 de la ciutat, ofereix informació, orientació i assessorament específic sobre problemes de salut mental a la persona o la família, però també és un espai obert a la ciutadania per informar-se de qualsevol qüestió relacionada amb la salut mental (recursos, serveis, drets, informació jurídica...). Aquest punt d’informació abasta també Badalona, Sant Adrià i el Maresme sud. Des del seu inici al mes de setembre de 2015, l’Espai Situa’t de Santa Coloma de Gramenet ja ha atès 71 demandes. Com que es tracta d’un projecte pilot, l’accés a la resta del circuit Activa’t el determina el protocol d'avaluació del projecte.
S’han fet 2 grups psicoeducatius al CSMA Martí i Julià de Santa Coloma, un per a familiars i un altre per a persones amb experiència pròpia, així com  2 cursos formatius, encara en actiu, per aprendre a dinamitzar un grup d’ajuda mútua, un per a persones amb experiència pròpia i un altre per a familiars.

L’Associació AM.MA.ME (Amics del Malalt Mental) va néixer a Santa Coloma al 2002. Actualment atén a més de 100 famílies a través del seu Grup d’Ajuda Mútua, un club social gestionat per la Fundació Salut Mental Catalunya i diversos serveis. D’entre les seves activitats més destacables trobem el Musicalment o el teatre social i la reivindicació pels drets i la millora de la qualitat de vida de les persones i les famílies.

L’OMS estima que 1 de cada 4 persones patirà un problema de salut mental
L’Organització Mundial de la Salut estima que 1 de cada 4 persones patirà algun tipus de problema de salut mental al llarg de la seva vida. Segons l’informe de la Central de Resultats de dades de salut mental i addiccions, al 2015, 169.063 persones han estat ateses pels centres de salut mental, un 70% de les quals eren pacients en seguiment i un 34% han estat diagnosticats amb un trastorn mental sever.

Col·laboradors

El projecte “Activa't per la salut mental” compta amb la col·laboració de les quatre Diputacions, l’Ajuntament de Barcelona, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ivàlua i amb el suport de l’Obra Social “la Caixa”, Otsuka, Lundbeck, Janssen, Fundació Roca i Pi, Fundació Roviralta i Roca Salvatella.
A Santa Coloma el projecte s’executa a través de l’Associació AM.MA.ME (Amics del Malalt Mental) i Parc Salut Mar, i compta amb la col·laboració de l’Ajuntament de la ciutat.