Presentades les bases de futur per millorar Santa Coloma

A la Biblioteca Singuerlín-Salvador Cabré s'han presentat les bases per a reflexionar i afrontar la millora social, econòmica i territorial de de cara als anys vinents.

L'alcaldessa Núria Parlon acompanyada per diversos membres de l'equip de govern en una de les diverses accions de protesta contra el traçat de la MAT al seu pas per la ciutat

El passat dimarts 24 es van presentar a la Biblioteca Singuerlín-Salvador Cabré les bases per a reflexionar i afrontar la millora social, econòmica i territorial de Santa Coloma de cara als anys vinents. Durant l’acte l’alcaldessa Núria Parlon, acompanyada per Josep M. Pascual, consultor internacional i director d’Estratègies de Qualitat Urbana, van presentar un document amb els reptes i propostes de transformació de la ciutat, que ha estat elaborat amb les reflexions i el treball compartit amb representants de diferents col·lectius i teixit associatiu colomenc a partir de reunions i entrevistes.

En aquest document, que és obert, estan definits els eixos prioritaris i propostes necessàries que ha d’impulsar el govern i la ciutadania, per superar les mancances actuals i posar en valor les potencialitats de Santa Coloma. Entre els principals desafiaments destaca l’ampliació de les polítiques d’habitatge social, la reordenació dels espais lliures i verds, fomentar l’ocupabilitat sobretot de les persones aturades de llarga durada i dels joves, consolidar les polítiques socials i l’enfortiment de Santa Coloma com a ciutat educadora, entre d’altres reptes.