Presentació dels treballs de les beques de recerca

El barri del Fondo i el transport a Santa Coloma han estat els eixos d'ambdues beque que s'exposen entre dimarts 29 i dimecres 30.

Els dies 29 i 30 de novembre el Museu Torre Balldovina presentarà els treballs resultat de les beques que es van convocar l’any passat, amb la finalitat de promoure la realització de treballs de recerca sobre aspectes inèdits, en els camps de les ciències socials i humanes, relacionades de manera directa amb l’evolució i la història del municipi de Santa Coloma de Gramenet.

Dintre de la modalitat “El Museu als barris”, Isabel Martínez presentarà el treball “El Fondo, cruïlla de cultures. Orígens i evolució d’un barri marcat per la immigració”, el dimarts 29 de novembre, a les 19.30 h, a la Sala d’actes del Museu.

Pel que fa a la modalitat “La ciutat metropolitana”, en l’edició 2015 la temàtica a tractar va ser “El transport” i el referent metropolità “L’Hospitalet de Llobregat”. Aquest estudi ha estat portat a terme per la historiadora Marta Roig i es presentarà a la Sala d’actes del Museu, el dimecres 30 de novembre, a les 19.30 h.

Aquestes beques, cadascuna centrada en un aspecte concret de la història recent de la ciutat, volen esdevenir eines per al foment de la investigació, al mateix temps que instruments per a la difusió del coneixement entre el conjunt de la ciutadania.