Presentació dels primers resultats del programa ONA

Aquest programa es desenvolupa a la nostra ciutat amb una metodologia que combina serveis per a la millora de l’ocupabilitat i la cobertura de necessitats bàsiques de la ciutadania més vulnerable.

L’alcaldessa, Núria Parlon, ha assistit aquest migdia a la seu de la Creu Roja a Santa Coloma a la reunió de presentació i valoració dels resultats dels primers sis mesos del programa ONA conjuntament amb representants comarcals de Creu Roja i directius d’Aigües de Barcelona.

El projecte ONA té l’objectiu d’apoderar a les persones beneficiàries de la Tarifa Social d’Aigües de Barcelona –en edat laboral i situació legal regular- , fomentant la seva inserció laboral i la millora de la seva qualitat de vida. És un programa coordinat per Aigües de Barcelona amb la Creu Roja i Tàndem Social com agents implicats i la col·laboració de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet mitjançant els serveis socials i el departament de promoció econòmica.

Aquest programa es desenvolupa a la nostra ciutat amb una metodologia que combina serveis per a la millora de l’ocupabilitat i la cobertura de necessitats bàsiques.

En el balanç dels primers sis mesos d’aquest any cal destacar l’alt grau de fidelització de les persones participants, entre les 50 no hi ha hagut cap baixa.

La coordinació i el treball conjunt entre equips de la Creu Roja i Ajuntament ha funcionat molt bé tant per a la cobertura de necessitats com en l’anàlisi i seguiment de les persones participants ateses, el perfil sòcio-laboral de les quals ha forçat  focalitzar especialment els esforços en l’activació i motivació. Això s’ha traduït en brots verds en ocupació, s’han assolit 12 nous llocs de treballs, amb una reducció de l’atur del 30%.

Ara cal posar el focus en el 50% de les persones participants que es mantenen en situació d’atur cronificat, amb la participació en formacions bàsiques i tècniques.