Preinscripció i matrícula a les escoles bressol municipals

Fins al 12 de maig resta obert el període de preinscripció per a les 8 escoles bressol municipals de la nostra ciutat.

Ja es coneix el calendari de preinscripció i matrícula a les escoles bressol municipals (EBM) per al proper curs 2016-2017. Del 3 al 12 de maig (ambdós inclusivament) és el termini fixat per a la presentació de sol·licituds preferentment a l’EBM escollida en primera opció o a l’Oficina Municipal d’Escolarització (OME). El 23 de maig es publicarà la llista de sol·licituds de preinscripció a cada EBM amb la puntuació provisional, i durant els tres dies següents s’hi podran presentar reclamacions.
El 25 de maig (12.00) se celebrarà el sorteig del número de desempat a la seu del Servei d’Educació de l’Ajuntament (rambla de Sant Sebastià, 98-100). El 2 de juny es farà publica l’oferta definitiva, i l’endemà es coneixerà la llista de sol·licituds de preinscripció a l’EBM amb la puntuació definitiva, els infants admesos i, si escau, la llista d’espera. Finalment, del 6 al 10 de juny (ambdós inclusivament) serà el període de matrícula.

Tota aquesta informació la trobareu també a l'espai web de les escoles bressol municipals.