“Preferents, crònica visual d’una lluita ciutadana” a la Biblioteca del Fondo.

La mostra recull, mitjançant una selecció de fotografies realitzades pels mateixos afectats, la reivindicació dels ciutadans i les ciutadanes dels municipis de Santa Coloma de Gramenet i Badalona perjudicats pel frau de les participacions preferents i el deute subordinat.

El proper dimarts 24 de febrer (17.30 h) s’inaugurarà l’exposició “Preferents, crònica visual d’una lluita ciutadana” a la Biblioteca del Fondo.
La mostra recull, mitjançant una selecció de fotografies realitzades pels mateixos afectats, la reivindicació dels ciutadans i les ciutadanes dels municipis de Santa Coloma de Gramenet i Badalona perjudicats pel frau de les participacions preferents i el deute subordinat.

Aquests actius tòxics, que van afectar desenes de milers de famílies a Espanya, van ser molt utilitzats per les entitats bancàries per captar estalviadors i obtenir-ne els recursos que els inversors majoristes ja no volien dipositar en bancs i caixes.

A Santa Coloma de Gramenet, el col•lectiu Estafa Banca Badalona - Santa Coloma, el qual agrupa 280 persones, ha sabut promoure la protesta ciutadana per  crear pressió als bancs, explicar la problemàtica a l'opinió pública, trobar complicitats polítiques i gestionar una demanda judicial. Actualment, el 95% dels  casos s'han solucionat per arbitratge o mitjançant una resolució judicial.

Biblioteca del Fondo
Direcció: carrer de Massenet, 28-30
Horaris: Dimecres i divendres de 10.00 a 20.30 h; dissabtes de 10.00 a 14.00 h i de dilluns a divendres de 15.30 a 20.30 h