#PleGramenet: aprovada una declaració ciutadana en contra la MAT i de la subestació de REE

En el Ple municipal del mes d’abril s’ha aprovat una declaració ciutadana en contra de la subestació de REE i del pas de la Molt Alta Tensió (MAT) per Santa Coloma. També s’ha donat llum verda al conveni “Santa Coloma, ciutat universitària”.

A la sessió ordinària del Ple Municipal del mes d’abril, celebrat aquesta tarda, l’alcaldessa ha presentat un punt extraordinari i d'urgència contra la subestació de Red Elèctrica Española (REE) i contra el pas de la Molt Alta Tensió (MAT) per la ciutat. Un portaveu de la Comissió Ciutadana NO A LA MAT -integrada per Plataforma de la Serra de la Marina i Can Zam, la Federació d’Associacions de veïns de Santa Coloma (FAVGRAM) i l’Ajuntament de la ciutat- ha llegit el manifest unitari de la ciutadania contra aquest projecte, una declaració institucional que han suscrit tots els grups polítics representats a l'Ajuntament -menys el grup municipal del PP, que ha votat en contra.

Durant les intervencions ciutadanes i dels portaveus dels grups municipals s’ha destacat  l’èxit de la marxa ciudadana contra la MAT del passat divendres, en la que va participar més de 1.000 colomencs i colomenques. Tambè s'ha destacat l'important labor de les entitats i associacions ciutadanes unides contra aquest projecte.

Impuls al projecte "Santa Coloma, ciutat universitària"

També en aquest Ple s’ha donat llum verda, entre d’altres punts, al conveni marc de col•laboració entre l’Ajuntament i diferents institucions universitàries, de recerca i assistencials, per a l’impuls del projecte “Santa Coloma, ciutat universitària” (amb els vots a favor de l’Equip de Govern - PSC, EuiA-ICV i CiU- del PP i les abstencions de Gent de Gramenet i de PxC). El conveni, que se signarà properament, és amb la Universitat de Barcelona (UB), la Universitat Nacional d’Educació a Distància (UNED), la Fundació Hospital de l’Esperit Sant (FHES) i el Centre Assistencial Emili Mira (CAEM)-Institut de Neuropsiquiatria i Addicions (INAD) Parc Salut Mar (PSM).

L’objectiu d’aquest projecte és donar a conèixer entre la població colomenca i la societat en general els estudis superiors que ofereix la ciutat a més de posar en valor les tasques d’investigació i recerca que es realitzen a través d’aquestes institucions a la ciutat. En conjunt, actualment la Santa Coloma, ciutat universitària ofereix més de 20 estudis superiors –graus, postgraus, màsters i formació universitària per a majors de 55 anys, entre d’altres. Per a més informació www.gramenet.cat/ciutatuniversitaria.

Ajuts per a l’adquisició d’ordinadors portàtils

En l’apartat de ratificació i/o donar compte de diversos acords i decrets, al Ple ha destacat l’aprovació inicial de les bases per als ajuts a l’adquisició d’ordinadors portàtils, dins el “programa de digitalització 2014-2015”, per al 1er. curs de l’educació secundària obligatòria.

També cal fer menció del conveni de col•laboració amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per al Programa de Mediació per al Lloguer Social d’Habitatges; la cessió d’ús de finques per ubicar horts municipals; l’aprovació del calendari d’obertura dels establiments comercials en diumenge i festius per al 2014 –s’inclou el 14 i el 28 de desembre com a festius addicionals; etc, entre d’altres punts.

Seguiment del pressupost i Pla d’ajust

Durant el Ple s’ha donat compte de l’execució pressupostària del primer trimestre del 2014 i del seguiment del Pla d’ajust d’aquests primers tres mesos de l’any. Pel que fa al Pla d’ajust, en el Ple s’ha constatat que s'estan acomplint els compromisos establerts gràcies a la reducció en despesa estructural. Actualment, hi ha una situació d’equilibri financer a l’ajuntament amb cap canvi respecte al trimestre anterior. Alhora es continua la millora quant a temps de pagament a proveïdors –a dia d’avui és d’uns 62 dies per part de l’Ajuntament, 70 dies l’Institut Municipal d’Esports (IME) i 48 dies el patronat de la Música –la llei fixa actualment uns 60 dies.

Nova ordenança municipal de terrasses

En aquest Ple també s’ha tirat endavant la proposta inicial de l’Ordenança municipal reguladora de les terrasses, amb els vots afirmatius de l’Equip de Govern, de PxC i les abstencions del PP i de Gent de Gramenet. Aquesta nova ordenança, que inclou canvis respecte a l’anterior, ha estat fruït dels acords entre l’Ajuntament i els representants de les associacions de comerciants de la ciutat –ACI, ACOR i Fondo Comerç- i la Federació de Asociaciones de vecinos de Santa Coloma de Gramanet (FAVGRAM).

Els canvis realitzats atenen a dos objectius:
1.    Regular l’autorització d’ús de les terrasses per a aconseguir un equilibri entre l’ús de l’espai públic per part de la ciutadania i l’ús per part dels establiments 
2.    La conciliació i equilibri entre el descans dels veïns i les veïnes i el dret dels establiments a desenvolupar la seva activitat a l’espai públic, d’una manera ordenada 
 
Entre els aspectes novedosos d’aquesta ordenança, destaca la modificació dels horaris de tancament de les terrasses dels establiments dels sector de la restauració (Capítol IV, article 10) per poder conciliar l’activitat d’aquests establiments amb el descans veïnal: 
 
•    De diumenge a dijous: en el període d’abril a octubre màxim fins les 24:00h (fins ara podien obrir fins la 1:00 matinada) i en el període de novembre a març màxim 22.00h 
•    Divendres, dissabte i vigília festiu: d’abril a octubre fins 01:30 i de novembre a març (24:00h, fins ara podien obrir fins 1 matinada) 
 
Una altra de les modificacions destacades és l’ampliació de l’espai mínim demanat per l’Ajuntament perquè els establiments puguin instal•lar vetlladors i para-sols amb paravents laterals i posteriors a les terrasses: amb la nova normativa l’espai mínim ha d’ésser entre 5,4 i 7 metres, mentre que a l’anterior ordenança com a mínim s’exigia 7 metres. Properament al web municipal hi haurà la proposta inicial de nova ordenança i alhora romandrà en exposició pública un mes perquè la ciutadania i els grups que ho vulguin puguin realitzar les al•legacions pertinents.

Un altre dels punts aprovats ha estat la proposta inicial de modificació del Pla general Metropolità i del PERI de Santa Coloma Vella II, per a l’ajust d’alineacions a la plaça de la Vila cantonada amb el carrer Pedró; entre d’altres punts.

En el Ple d’avui s’ha realitzat la presa de possessió del regidor Ferran Gómez González, del grup municipal del Partit Popular, en substitució d’Alberto Carreiras.

Mocions aprovades
•    Moció pel reconeixement i la commemoració dels 35 anys d’ajuntaments democràtics, presentada pels grups municipals de CiU, PSC, ICV-EuiA i PP, i que ha comptat amb l’abstenció de Gent de Gramenet i de PxC
•    Moció sonre el Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire 2015, presentasa per ICV-EuiA i PSC, i que ha comptat amb vots firmatius de Gent de Gramenrt, CiU i PxC, i l’abstenció del PP
•    Moció de rebuig al projecte de llei general de telecomunicacions, presentada per ICV-EuiA i Gent de Gramenet, amb vots afirmatius de PSC, CiU, PxC i el vot en contra del PP
•    Moció per a la municipalització dels serveis públics externalitzats de l’ajuntamnt de Santa Coloma, presentada per Gent de Gramenet, PSC i ICV-EuiA, amb els vots a favor de CiU i PxC i l’abstenció del PP.