Plataformes de goma i d'obra milloren l'accés als autobusos

Per afavorir l'accés dels vianants als autobusos i millorar l'espai públic, l'Ajuntament desenvolupa un programa de creació de plataformes d'accés als autobusos en aquells carrers que ho permeit la seva amplitud.

Amb els objectius d'evitar la indisciplina viària, afavorir l'accés dels vianants als autobusos i millorar al mateix temps l'espai públic, l'Ajuntament desenvolupa un programa de creació de plataformes d'accés als autobusos en tots aquells carrers que ho permet la seva amplitud. Així, en els últims mesos s'han instal·lat 18 plataformes de sòl de cautxú en altres tantes parades d'autobús, mitjançant un conveni que l'Ajuntament té subscrit amb l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), pel qual la inversió realitzada es reparteix entre tots dos organismes (127.732 euros).

La instal·lació de plataformes d'aquest tipus, de goma especial de llarga durada, continuarà en tres punts més de la ciutat abans que finalitzi l'any, només amb finançament de l'Ajuntament. En el mateix sentit, s'estan realitzant ampliacions de vorera, d'obra, per convertir-les en espais tipus plataforma d'accés als autobusos. La primera ja ha finalitzat, al carrer de Prat de la Riba, i aquests dies s'estan construint dues més al carrer de Còrdova. L'Ajuntament inverteix en aquestes tres noves plataformes més de divuit mil euros.