Pla Especial de control de plagues a la ciutat

Davant les altes temperatures i la falta de pluges, l'Ajuntament posa en marxa un pla especial per a la desinsectació en algunes zones de la ciutat.

En el moment en què es detecta un increment de la presència de paneroles, l'Ajuntament, mitjançant l'empresa de contros realitza una desinfecció de la zona en un termini de 24 hores per tal d'eliminar la seva presència.

Durant la jornada d'avui s'està actuant davant la possibilitat d'aparició d'aquests insectes a la Plaça de Santa Rosa i el carrer Banús i al llarg del carrer Sicília.

L'Ajuntament fa una crida a la col·laboració de la ciutadania perquè mantinguin en els seus entorns les màximes garanties de neteja i usin els contenidors de residus en horari nocturn.