Persones contractades mitjançant els plans d'ocupació ja realitzen treballs a la ciutat

L'Ajuntament de Santa Coloma organitza els plans d'ocupació a través de l'empresa municipal Grameimpuls i, per a la present edició, té prevista la contractació de prop de 120 colomencs que estan en situació d'atur.

Una part important d'aquests empleats ja s'han incorporat i estan realitzant treballs de rehabilitació i millora de l'espai públic.

En aquests moments es troben en plena execució els treballs de rehabilitació, al carrer de Sant Carles, de l'espai limitat per Can Sisteré i les escales que donen accés a la plaça de la Vila. Es pavimentarà com la resta del carrer i es dotarà a aquesta zona d'ús públic del mobiliari urbà adequat.

També s'està treballant en la reforma de la plaça de Monturiol. Actualment s'ha retirat el paviment que es col·locarà de nou; s'instal·laran escocells per als arbres de la plaça; es construiran nous murs, i s'habilitarà una nova entrada a aquest espai que coincidirà amb el pas de vianants.

Estan també a punt d'iniciar-se els projectes de neteja i millora de les zones enjardinades de Can Franquesa i la reparació de totes les baranes metàl·liques del barri.

De la mateixa forma, un equip de neteja realitzarà treballs a les zones periurbanes de la ciutat amb la finalitat d'evitar riscos d'incendis forestals. Des del mes de gener passat, una brigada especial de neteja realitza tasques de conservació —neteja i pintura— de contenidors, pivots i bancs de tota la ciutat. La brigada està formada per dotze persones també contractades gràcies als plans d'ocupació.

Mitjançant els plans d'ocupació, l'Ajuntament ha articulat la contractació de persones —120 en aquesta edició— per realitzar treballs de millora de l'espai públic, de sensibilització mediambiental i cívica, de formació en noves tecnologies, i d'atenció a la infància i a la joventut. Aquests programes per al foment de l'ocupació compten amb subvencions de la Generalitat i del Fons Social Europeu, que se sumen a l'aportació municipal.

A aquests llocs de treball caldrà sumar els resultants dels projectes que es desenvoluparan gràcies als Fons d'Inversió Municipal que preveuen, per al present any, més de 60 intervencions en diferents punts de la ciutat.