Pepa González Lara, nova defensora de la Ciutadania

Pepa González Lara (Santa Coloma de Gramenet, 1977), que ja ha manifestat la seva disponibilitat, s’incorporarà plenament, amb dedicació exclusiva, al càrrec de defensora de la Ciutadania de Santa Coloma de Gramenet el pròxim mes de setembre i per un període de cinc anys.

Pepa González és diplomada en Educació Social. En la seva trajectòria professional hi destaca la tasca desenvolupada al Centre Obert Rialles - Fundació Champagnat com a educadora en medi obert, atenent infants, joves i famílies de la nostra ciutat en situació de risc i fragilitat social. El seu objectiu com a defensora és "estar al servei de les persones, tot mostrant una voluntat conciliadora i un tarannà que busca trobar punts d’entesa davant possibles conflictes o situacions de vulneració dels drets fonamentals".

A proposta de l’alcaldessa Núria Parlon, la darrera sessió del Ple de l’Ajuntament, celebrada el 25 de juny, va deixar sense efecte l’elecció de Carlos Villagrasa com a defensor de la  Ciutadania (aprovada pel Ple del 26 de juny de 2017), amb motiu de la seva renúncia per incompatibilitat laboral. Com que l’esmentada elecció es va fer mitjançant un procés participatiu amb les entitats i la persona que va quedar en segona posició és Pepa González Lara, l’alcaldessa va proposar el seu nomenament com a nova síndica defensora de la Ciutadania, proposta que va rebre el suport de tots els grups municipals.