Obres d'urbanització de la plaça d'Alfons Comín

La setmana passada es van iniciar les obres d'urbanització de la fase 1 de la plaça d' Alfons Comín, en el tram comprès entre els carrers d'en Joan Valentí Escalas, Bruc i Terrassa. Els treballs tenen una durada prevista de cinc mesos i es preveu que finalitzin al febrer de 2020. Les obres han estat adjudicades per 381.149,99 €.

El començament de la fase 1 permetrà realitzar la plaça nord, urbanitzar el carrer de Terrassa i un tram del carrer del Bruc, així com el vial que travessa el tram entre els mateixos carrers. En total, la superfície d'actuació és de 1.777 m2.

Aquesta plaça disposarà de zones enjardinades, jocs infantils i àrees de descans. També, els treballs d'urbanització permetran renovar tot l'enllumenat, així com la xarxa de recollida d'aigües pluvials.

Talls de trànsit

Per executar l'obra d'urbanització ha estat necessari tallar el tram del carrer d'en Joan Valentí Escalas, entre els carrers del Bruc i de Terrassa. Així mateix, perquè el trànsit tingui sortida, s'ha canviat el sentit del carrer del Mas Marí, en el seu tram entre els carrers del Bruc i de Terrassa; i del carrer del Bruc, entre els carrers d'en Joan Valentí Escales i del Mas Marí, per a la realització del bypass del trànsit. Així doncs, els canvis de sentit queden definits d'aquesta manera:


• Canvi sentit c. Bruc (entre c. J. V. Escales i c. Mas Marí): provisionalment, durant les obres, l’entrada serà pel carrer d'en Joan Valentí Escales i la sortida pel carrer de Mas Marí.

• Canvi sentit c. Mas Marí (entre Bruc i Terrassa): provisionalment, durant les obres l’entrada serà pel carrer del Bruc i la sortida pel carrer de Terrassa.
D’aquesta manera, la circulació, que anava pel carrer d'en Joan Valentí Escales i continuava per Liszt, creuant la plaça d' Alfons Comín, ara farà el següent recorregut: c.Joan Valentí Escales, c. Bruc, c. Mas Marí , c. Terrassa i c. Liszt.

D’aquesta manera, la circulació, que anava pel carrer d'en Joan Valentí Escales i continuava per Liszt, creuant la plaça d' Alfons Comín, ara farà el següent recorregut: c.Joan Valentí Escales, c. Bruc, c. Mas Marí , c. Terrassa i c. Liszt.

La reforma de l'eix Bruc-Sant Pasqual transforma la part alta del Fondo

L’actuació de millora urbana a l’entorn dels carrers del Bruc i de Sant Pasqual que porta a terme l’Ajuntament té la finalitat de contribuir a regenerar l’urbanisme a la part alta del barri del Fondo. Aquest projecte es va iniciar fa deu anys i consisteix en dos operacions principals: l’obertura de la connexió entre els carrers de Valentí Escalas i Listz, i l’obertura del passatge de Sant Pasqual,  des del carrer dels Pirineus fins al carrer de la Circumval·lació.

La primera d’aquestes intervencions, l’obertura de la connexió entre els carrers d’en Valentí Escalas i Listz, la desenvolupa l’Institut Català del Sòl (INCASOL) en coordinació amb l’Ajuntament, seguint els següents passos: expropiació de diverses finques ubicades entre els carrers de Bruc, Mas Marí i Terrassa per poder permetre el pas del nou carrer;  reallotjament de les persones residents d’aquestes finques en altres edificis d’habitatge protegit de la ciutat i l’enderroc d’alguns edificis per permetre l’obertura del nou carrer. Està previst edificar dos edificis nous d’habitatge públic (actualment se n’estan acabant les obres d’un) i crear una nova plaça davant dels nous edificis; l’anomenada plaça d’Alfonso Comín, les obres de la qual acaben de començar (fase 1), que serà dividida en dues parts pel nou carrer.

Durant l’any 2020, es faran els enderrocs que encara estan pendents al carrer del Bruc, i a partir del 2021 es preveu començar les obres de l’altre edifici d’habitatge públic, que sortirà d’un concurs de projectes promogut per l’INCASOL. L’Ajuntament urbanitzarà la resta de la plaça d’Alfonso Comin (fase 2) quan s’hagin acabat les obres de l’altre edifici. També està previst urbanitzar el tram del carrer del Bruc, entre els carrers d’en Valentí Escalas i Mas Marí, per col·locar dues escales mecàniques, tal i com es preveia al Pla d’Escales Mecàniques de 2008.

Passatge de Sant Pasqual

El projecte d’obertura del passatge de Sant Pasqual, entre els carrers dels Pirineus i de la Circumval·lació, és una actuació de reforma urbanística que desenvolupa l’Institut Metropolità de Promoció de Sòl (IMPSOL) en coordinació amb l’Ajuntament.
Per fer-ho realitat es van expropiar diverses finques ubicades entre els dos carrers mencionats;  es van reallotjar les persones residents d’aquestes finques en altres edificis d’habitatge públic de la ciutat i es van enderrocar els edificis antics. Està previst edificar-hi diversos edificis d’habitatge públic, equipaments i un nou espai públic que comunicarà els carrers dels Pirineus i de la Circumval·lació. En aquest sentit, l’any passat es va convocar un concurs d’idees per a la reordenació d’aquest àmbit i actualment s’està redactant el planejament urbanístic, que definirà les noves edificacions, els equipaments i l’espai públic.