Obres de millora als carrers de Prat de la Riba i de Beethoven

Al novembre està previst que finalitzin les obres de remodelació dels carrers de Prat de la Riba i Beethoven, dues intervencions destacades del Fons d'Inversió Municipal.

A Prat de la Riba, l'Ajuntament està intervenint en el tram comprès entre Doctor Ferran i Balears, una superfície de 3.200 m2. Són obres per adequar el clavegueram, normalitzar els guals i instal·lar la nova il·luminació. També s'inclou la conducció sota terra de les línies elèctriques, es renova la senyalització de la via i es plantaran arbres.

D'altra banda, s'està reurbanitzant la plaça d'Alella i el carrer de Beethoven (entre Roma i Sicília). En més de 2.400 m2 d'actuació, l'objectiu és crear zones prioritat del vianant sobre els vehicles. Es millora el clavegueram i s'instal·la una xarxa de reg pels arbres, entre altres aspectes. En aquesta actuació, com és norma habitual, s'apliquen criteris d'estalvi energètic, materials de baix impacte ambiental i de fàcil manteniment i reposició.