Obres de millora a l'aula taller del Museu

S'han iniciat les obres de condicionament de l’aula taller del Museu Torre Balldovina.

L’aula presenta una sèrie de mancances funcionals ja que no permet l’adaptació als diferents usos per prestar un correcte servei al públic, així com relatives a l’habitabilitat, ja que no disposa de climatització. L’estat actual és deficient respecte al confort tèrmic i presenta poca flexibilitat per adoptar diferents configuracions que permetin activitats variades. A més, manquen espais d’emmagatzematge.

Les obres preveuen les següents actuacions:

  • Renovació de les instal·lacions de climatització i enllumenat 
  • Adeqüació de la instal·lació de fontaneria i evacuació d’aigües necessària per realitzar les activitats dels diferents tallers
  • Connexió de la sala amb la xarxa de dades existent a l’edifici
  • Instal·lació d’un projector amb pantalla motoritzada per tal que es pugui utilitzar per realitzar projeccions i cortines per enfosquir l’aula
  • Renovació de la instal·lació elèctrica de la sala 
  • Mobiliari a mida per encabir la zona d’aigües, magatzem de material i taulell per les activitats docents, a més de taules, cadires i penjadors.  

L'actuació està subvencionada per la Diputació de Barcelona, al programa complementari de reforma i millora d'equipaments locals, línia de suport "Equipaments culturals" amb un import de 50.000 €.

El termini d’execució es preveu que sigui de 8 setmanes.