Obres al centre de la ciutat

Les obres de remodelació del Centre comporten modificacions en l'arbrat dels carrers, que estava molt malmès.

S'ha ampliat l'àmbit de la zona en les obres del centre amb l'inici dels treballs en un tram de l'avinguda de la  Generalitat, entre el carrer de la Balldovina i la plaça d'en Francesc Trias, on es prepara el terreny per a la instal·lació dels passos de serveis al costat dels nombres parells. La companyia Gas Natural també treballa en aquesta zona estenent una nova xarxa. Posteriorment, l'obra seguirà amb la urbanització del tram. S'ha prohibit l'estacionament a la zona per permetre el pas de vehicles.

Actuacions sobre la vegetació a les obres del centre

La remodelació de Centre de Santa Coloma comporta variacions en la fisonomia del carrers de la zona, per tal d'incrementar i facilitar la circulació dels vianants. La millora en la mobilitat de la ciutadania implica modificar la ubicació de les alineacions actuals dels arbres i les espècies existents.

En aquest sentit, aquests dies es procedeix a retirar l'arbrat dels carrers del voltant del mercat de Sagarra, Avinguda Generalitat i Sant Ramon.

Mal estat de l'arbrat existent fins ara

Els equips tècnics de l’Àrea Metropolitana, que han redactat el Projecte Executiu de Remodelació de l’Avinguda Generalitat i el seu entorn, han avaluat i examinat l’estat de la vegetació existent als carrers afectats, per tal de considerar la seva protecció i conservació en el cas d’exemplars valuosos o la seva eliminació. En el seu informe final, aquests tècnics conclouen que algunes de les espècies actuals d'arbres són inadequades per aquestes noves ubicacions urbanes i els exemplars estàn massa envellits.

En l'informe de l'Àrea Metropolitana s'explica que els arbres dels carrers del centre de Santa Coloma de Gramenet es van plantar majoritàriament fa uns 20 -30 anys, amb les espècies típiques d’aquell moment  -Oms (Ulmus pumila), Til·lers (Tilia xeuropaea), Brachychiton (Brachychiton populneum), Robínia (Robinia pseudoacacia), Melia (Melia acederach)- .Aquests arbres han crescut en els darrers anys desmesuradament en un espai petit i per això s’han tingut que esporgar repetidament, malmeten l’estructura i afavorint l’entrada de malalties i fongs.
Com són arbres molt vigorosos aixequen els paviments, que al llarg dels anys s’han hagut de reparar tot sovint. D’altre banda, la vida de la ciutat ha malmès els troncs dels arbres, amb un empitjorament de la seva salut i de la seva viabilitat. Es a dir, són arbres d’espècies inadequades per l’espai que tenen i que presenten problemes de paviments i de viabilitat. 

Per tant, dintre del nou projecte de les obres del centre s’incorporaran noves espècies d'arbres més adaptades a l’espai existent i al medi en que hauràn de desenvolupar-se.

Les obres del centre comercial de la ciutat no afectaran, però, a dos exemplar singulars. Es tracta, del plàtan ubicat a la confluència de l'avinguda de la Generalitat, amb la Plaça de la Vila (davant el Restaurant Victòria) i d'una robínia que està a la cantonada del C. de Sant Ramon amb la plaça de Sagarra.

Informació sobre les obres 

L'Oficina d'Informació de aquestes obres, situada al carrer de la Balldovina, 7, funciona de dilluns a dimecres de 16.00 a 18.00h i els divendres de 10.00 a 12.00 h. El telèfon és 93 462 40 37 (de dilluns a divendres, de 9.00 a 13.00 h).

El contacte per als veïns i comerciants també continua en el correu obrescentre(at)gramenet.cat.