Obres al carrer Mossèn Jacint Verdaguer

Les obres es duran a terme a partir de dilluns 25 de juliol en les voreres existents del carrer Mossèn Jacint Verdaguer, (entre Rbla. Fondo i carrer Beethoven) per tal de reparar els trams en mal estat i reduir el nombre d’arbrat existent.

Actualment el carrer és de plataforma única, amb una calçada de llambordes i les voreres amb peces prefabricades de formigó. Es preveu l’arranjament de les voreres malmeses per les arrels dels arbres existents i reduir el nombre d’arbres existents en aproximadament dotze unitats, modificant l’escossell per nou paviment igual a l’existent. D’aquesta manera es preveu l’execució de les voreres per millorar la circulació de vianants amb un itinerari d’accessibilitat segur als veïns de l’entorn.

La primera tasca a dur serà la retirada de l’arbrat, consistent en la seva tala i retirada de la soca. A continuació s’executarà l’enderroc de la vorera al voltant en mal estat i tots els àmbits que calgui reparar. Finalment s’executarà la base de formigó i pavimentació amb peces prefabricades de formigó de 60x40cm. També es preveu la substitució de dos unitats d’arbrat per uns de nous. Està previst un periode d'obres fins el proper 5 d'agost.