Obertura dels establiments comercials

El govern català ha publicat un decret llei que clarifica la normativa aplicable a Catalunya després de la darrera regulació estatal dels horaris comercials.

El govern de la Generalitat de Catalunya ha publicat al seu diari oficial el DECRET LLEI 4/2012, de 30 d'octubre, de mesures en matèria d'horaris comercials i determinades activitats de promoció. Es tracta d’un decret que, d’acord amb el comunicat del govern autonòmic, “clarifica la normativa aplicable a Catalunya davant del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, aprovat recentment des del govern central, que, segons el comunicat emès per la Generalitat “envaeix competències” pròpies ”en matèria de regulació de l’activitat comercial”.

La darrera modificació estatal normativa d'horaris comercials la trobem en aquest Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat. Trobareu les mesures de liberalització comercial i de foment de la internacionalització empresarial a partir de la pàgina 52.

Entre els punts que inclou el nou decret autonòmic es “manté en 8 el nombre anual de diumenges i festius i en 12 hores el màxim diari que els establiments poden romandre oberts... entre les 22 i les 7 hores”, així com “l’exclusió de l’horari general dels establiments comercials... d’una superfície màxima de 150 m2, amb una oferta orientada a productes de compra quotidiana d’alimentació”.

L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet seguirà informant sobre el desenvolupament de la normativa referent a la obertura dels establiments comercials.