Obert el termini per sol·licitar plaça a les escoles bressol municipals

Fins al divendres 16 de maig restarà obert el termini de preinscripció a les escoles bressol municipals (EBM) per al proper curs.

Del 5 al 16 de maig és el termini de preinscripció a les escoles bressol municipals (EBM) per al proper curs. Per participar en la preinscripció i escolaritzar- se en algun centre, cal que els infants tinguin com a mínim 16 setmanes al començament del curs 2014-2015.
Seran admesos els infants que no hagin complert tres anys, o que no els compleixin, durant l’any natural en què se sol·liciti la incorporació a la xarxa municipal.
El pare, la mare, el tutor, la tutora, el guardador o la guardadora són les persones que han de fer la sol·licitud de preinscripció, preferentment, a l’escola bressol municipal demanada en primera opció o a l’Oficina Municipal d’Escolarització (OME) dins el termini establert.

Com a novetat d’aquest any, les famílies podran sol·licitar el certificat de convivència mitjançant el web de l’Ajuntament(www.grame.net/educació) amb el cercador Internet Explorer. Les persones que no tinguin accés a Internet poden adreçar-se a les EBM o l’OME, on se’ls facilitarà aquesta gestió (no cal anar a l’Ajuntament). L’OME està situada a la rambla de Sant Sebastià, 98-100 (tel. 93 462 40 62, 93 462 40 69 i 93 462 40 58) i l’adreça electrònica és escolaritzacio(at)gramenet.cat.

El 30 d’abril es va publicar l’oferta de places vacants a les EBM i a l’OME. El procés acabarà quan es matriculi l’alumne al centre docent assignat. La matrícula s’ha de fer del 10 al 13 de juny (ambdós inclosos). Les famílies que tinguin fills o filles nascuts el 2012, el 2013 i el 2014 han rebut a casa seva la Guia de les escoles bressol municipal.