Noves obres d’adaptació de passos de vianants per fer-los més accessibles

Aquest dilluns 27 es posa en marxa una nova fase d’obres d’adaptació dels passos de vianants a diferents punts de la ciutat. L’objectiu és fer els passos a l’abast de tothom i afavorir l’accessibilitat i la seguretat especialment de les persones que usen cadira de rodes, les famílies que passegen amb carrets de criatures i les persones grans amb dificultats per caminar.

Les obres contemplen la incorporació als panots pròxims d’una senyalització especial d’encaminadors per a les persones amb dificultats visuals o cegues, que els guiarà quan s’acostin als passos i ho podran fer amb seguretat. El conjunt de les obres tindrà  una durada aproximada de sis mesos i l’Ajuntament preveu invertir-hi 59.499,12 €.

En aquest any 2017, declarat any de l’accessibilitat universal, l’Ajuntament ha continuat desenvolupant millores en l’accessibilitat de les persones amb discapacitat mitjançant les noves obres d’urbanització i els treballs de millora de la via pública.
En els darrers mesos s’ha fet un gran esforç per tal d’avançar en el projecte de tenir una ciutat per a tothom. Hi han col•laborat en aquesta millora especialment les associacions locals de persones amb discapacitat, com ara CEMFIS, i en compliment del compromís adquirit amb elles pel Ple de la Corporació en la sessió del passat mes de març.

Durant els propers mesos es faran tasques d’enderroc de vorera i vorada i de base de formigó. Es farà l’execució de guals amb peces de formigó i granítiques, voreres amb paviment de panot i lloses de formigó, vorada de formigó i rigola blanca. En les actuacions previstes s’executaran les adaptacions de tapes de serveis afectades. En els carrers a executar es planificaran les obres, de manera que es respectaran els accessos actuals i s’habilitaran passos temporals segurs.

La tasca ja feta en benefici de l’accessibilitat ha permès que a l’últim mes de maig la nostra ciutat hagi passat a formar part del grup de ciutats metropolitanes que promouen l’accessibilitat universal, amb l’objectiu comú de seguir avançant en el disseny de polítiques que vetllin i impulsin ciutats per a totes les persones.