Noves mesures per millorar l’accés a l’Escola Ferran de Sagarra

L'Ajuntament ha acordat mesures per millorar l’accés a aquesta escola durant el temps que durin les obres de reforma del poliesportiu.

Aquest dimarts 17, en una reunió amb l’equip directiu de l’Escola Ferran de Sagarra, els responsables de coordinació de seguretat i salut de l’obra i tècnics d’urbanisme i ensenyament de l’Ajuntament, s’han acordat noves mesures que permetran millorar l’accés a l’Escola Ferran de Sagarra durant el temps que durin les obres de reforma del poliesportiu.

Els treballs de reforma i l’entrada per la porta principal són incompatibles. Els tècnics municipals d’urbanisme i la direcció de coordinació de seguretat i salut de l’obra han coincidit que la millor forma de garantir la seguretat dels alumnats és que la porta romangui tancada, doncs en breu s’instal·laran les bastides que permetran la rehabilitació de la façana del poliesportiu.

Les mesures que milloraran, no obstant, l’entrada de l’escola són les següents: 

  • S’ha acordat amb la Direcció a que les portes de l’escola obriran uns minuts abans per tal de poder facilitar una entrada més fluida al pati, fins on podran entrar les famílies per acompanyar als seus fills i filles. 
  • S’incorporarà un segon conserge a l’escola.
  • Es millorarà la situació de les baranes de protecció que actualment estan davant de la porta d’entrada provisional per facilitar el moviment de les famílies que porten els seus nens i nenes a l’escola. 
  • D’altra banda, s'ha acordat que l’alumnat de 4t, 5è i 6è sortirà per la porta que té l’escola a Av. Generalitat/Can Peixauet. Millorant així els fluxos a l’hora de la sortida.
  • No serà necessari prendre cap mesura addicional  a l’hora d’entrada a la tarda, doncs la Direcció de l’escola ha manifestat que el flux d’entrada de l’alumnat es redueix, atès als i les que romanen al menjador.
  • L’Ajuntament mantindrà el suport dels Agents Cívics i de la Policia Local en l’hora d’entrada i sortida a l’escola, per tal de garantir la seguretat de l’alumnat i les seves famílies.
  • No obstant, l'Ajuntament es mantindrà vigilant per si calgués fer cap altre mesura de millora addicional.