Noves escales mecàniques al barri de La Guinardera de Santa Coloma de Gramenet

Els nous elements mecànics completen la segona fase d'un projecte que ha suposat la construcció de la Comissaria dels Mossos, d’un aparcament públic soterrani i la urbanització dels carrers del Romaní i de Cervantes, entre d’altres actuacions.

Santa Coloma de Gramenet, a 26 de març de 2010. L’alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, presidirà avui (17.30) la posada en marxa de les noves escales mecàniques instal·lades a la plaça de Josep Tarradellas i l’entorn de la Comissaria dels Mossos, al barri de La Guinardera. Els nous elements mecànics salvaguarden un desnivell d’11,5 metres.


L'obra es desenvolupa sobre una superfície de 1.760 m2; un recorregut per als vianants que uneix la plaça de Josep Tarradellas
i el carrer de Milton. És un itinerari en el qual s'han instal·lat una rampa i dues escales mecàniques i s'han creat nous espais verds. La zona inferior enllaça la plaça amb el carrer del Romaní mitjançant un pas paral·lel a la rampa d'accés al pàrquing. Aquí s'inicia l'ascens amb una rampa, una escala mecànica i una escala per als vianants adossada.

En ambdós costats discorren murs de contenció per adaptar els desnivells del terreny. La part superior, que dóna al carrer de Milton, és un espai més ampli, un mirador amb arbratge i bancs. I una rampa per als vianants comunica aquesta zona amb un pas adossat als edificis. També hi ha una altra escala mecànica, de menor recorregut, que resol desnivells entre plataformes fins a arribar al carrer de Milton. En total, el pressupost de l'obra ha estat de 1.136. 600 €.

 

 

 

Aquestes escales completen la segona fase d'un projecte que ha suposat, entre d’altres millores, la urbanització dels carrers del Romaní i de Cervantes, i la construcció de la Comissaria i d'un aparcament públic soterrani.

 

Aquestes noves escales mecàniques pertanyen al Pla Municipal de l’Ajuntament de Santa Coloma per a la Millora de la Mobilitat per a Vianants, que està aconseguint que molts veïns i veïnes d’aquesta ciutat millorin la seva qualitat de vida, sobretot d’aquelles persones que viuen i es desplacen per carrers amb fortes pendents i desnivells, especialment als barris amb una orografia més complicada. Quan finalitzi el Pla, Santa Coloma disposarà d’uns 50 punts amb unitats mecàniques, entre rampes i escales, que suposen més de dos kilòmetres de nous recorreguts i que la convertiran en la ciutat mitjana amb més unitats mecàniques de l’Estat espanyol.

 

Comunicació Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
93 462 40 00 / 618 045 488

comunicacio@gramenet.cat