Noves actuacions de conservació del poblat Puig Castellar

L’estiu de 2015 es va obrir un camí de ronda a l’exterior del mur de tancament del sector nord del poblat ibèric Puig Castellar. L’excavació de la muralla comportava la consolidació dels murs per garantir-ne la conservació. El 2016 es va fer una primera actuació d’urgència, i es va ajornar per al 2017 la restauració de la resta de la muralla, una eina que ja està acabada.

En els darrers anys s’han prioritzat les campanyes d’excavació al Puig Castellar. Això, lligat al delicat estat de conservació que sempre presenten les estructures del poblat ibèric, n’accentua el risc d’esfondrament. Per tal d’evitar aquest deteriorament i la desaparició d’alguns murs, l’Ajuntament ha dut a terme una campanya de consolidació durant dos mesos.

Amb aquesta intervenció, no només s’ha evitat el deteriorament de les estructures, sinó que s’ha donat més entitat a les restes, de manera que aquestes siguin més comprensibles per al visitant. Per aquesta raó també s’han fet tasques d’adequació com ara la reproducció d’alguns paviments a l’interior de les cases.

Consolidació de murs
Un dels objectius era l’estabilització del mur de tancament del poblat. En aquesta campanya s’ha consolidat un nou tram d’uns 30 metres i, en paral·lel, s’ha consolidat el mur que fa de façana del carrer per la banda nord, un tram d’uns 33 metres.

Així, s’ha definit completament el carrer i també s’han reconstituït les portes que donen accés a les cases. També
s’ha realitzat la reparació de tots els desperfectes que hi havien en els murs consolidats en campanyes anteriors.

Adequació murs
Finalment, per tal de fer més entenedores les restes, s’ha dut a terme l’adequació de l’interior de quatre habitatges del Puig Castellar. S’ha construït el paviment mitjançant la utilització de morters compostos d’arena i una petita proporció de calç, amb una composició similars a l’emprada en la consolidació dels murs.

Amb totes aquestes actuacions s’ha donat un salt qualitatiu pel que fa a l’aspecte i manteniment del poblat. Tanmateix, cal seguir treballant en aquest sentit en altres punts del jaciment com el vessant sud.