Nova web del parc fluvial del Besòs

La iniciativa ha estat promoguda per la Diputació de Barcelona mitjançant la seva Oficina Tècnica d'Acció Territorial de l'Àrea d'Espais Naturals i la nova web resalta la importància d'aquest espai, el seu valor ambiental i paisatgístic i les possibilitats que ofereix a la ciutadania per gaudir d'un lleure segur i de qualitat.

Entre els apartats que conté la nova web del Parc Fluvial del Besòs cal destacar com arribar-hi, els municipis que l'integren, un mapa del parc, la zona d'ús públic, les zones humides, la desembocadura, la vegetació, la fauna, una galeria d'imatges, un apartat sobre la gestió i un altre sobre la qualitat ecològica dels rius. Alhora és força interessant també la possibilitat que els usuaris puguin realitzar també suggeriments a través d'un espai dissenyat específicament per a aquesta finalitat.