Nova campanya d'agents cívics

Dilluns vinent 9 de novembre comença una nova campanya d'agents cívics a la ciutat. Un equip de sis persones i una coordinadora recorreran, en torns de demà i tarda –incloent'hi els caps de setmana- les zones de Singuerlín, Centre i Fondo, entre d'altres.

L'objectiu és informar, assessorar i vetllar perquè els comerciants, en particular, i els ciutadans, en general, facin un bon ús de la separació de residus i per impulsar una convivència cívica a Santa Coloma.

Els Agents desenvoluparan durant 6 mesos diferents tasques d'informació als ciutadans i de prevenció d'actes incívics, com tirar xiclets al sòl, escopir i orinar a la via publica, no recollir els excrements dels animals de companyia o no col·locar correctament els residus en el contenidor corresponent, entre d'altres. També informaran sobre l'horari de recollida del cartró comercial als establiments de la ciutat i, un any més, realitzaran el repartiment d'etiquetes adhesives per a la correcta gestió del cartró als comerços.

Aquest és el cinquè any que es desenvolupa la campanya d'agents cívics en Santa Coloma. Des de la seva posada en marxa, l'any 2005, la iniciativa s'emmarca a l'Acord Cívic de Territori per la Neteja, que va signar l'Ajuntament amb diferents entitats i col·lectius de la ciutat per vetllar conjuntament per la neteja i la cura dels espais de la via pública.