Nova campanya d'agents cívics per potenciar el bon ús de la recollida selectiva de residus

Un equip de set agents cívics recorre els principals nuclis comercials de la ciutat, per informar ,assessorar i vetllar perquè els comerciants, en particular, i els i les colomenques, en general, facin un bon ús de la separació de residus i mantinguin neta la ciutat. La iniciativa, que va començar l'any passat al barri del Fondo com experiència pilot, amplia horaris i àrea d'influència a altres barris de la ciutat: el nucli comercial de Singuerlín i el nucli comercial del barri del Centre, entre d'altres.

Així, els set agents cívics uniformats recorren la ciutat de dilluns a dissabte, matí i tarda, amb material informatiu i cintes adhesives perquè els comerciants puguin doblar convenientment el cartró i sigui més fàcil la seva recollida per part del servei especial de l'Ajuntament. L'objectius és aconseguir implicar als comerciants i als ciutadans en la responsabilitat de tenir una ciutat més neta, sostenible i habitable, i a la vegada crear un espai més agradable per passejar.

Premien als ciutadans i ciutadanes més cívics

Una altra de les novetats de la nova campanya és que els agents estan premiant amb una borsa reutilitzable a tots aquells ciutadans i ciutadanes que potencien les bones pràctiques cíviques als carrers.
La nova campanya d'agents cívics s'emmarca dins de l'Acord Cívic de Territori per a la Neteja, que va signar l'Ajuntament i diferents entitats i col·lectius de la ciutat per vetllar conjuntament per la neteja dels espais de la via pública.