Nous treballs arqueològics al poblat ibèric Puig Castellar

Els treballs arqueològics de la Universitat de Barcelona al poblat ibèric Puig Castellar continuen durant aquest estiu. Aquesta intervenció forma part dels treballs de museïtzació que s’estan portant a terme al jaciment dintre del projecte d’actuació que es va iniciar a l’any 1997, amb la finalitat de conservar i dinamitzar el poblat ibèric i convertir-lo en parc arqueològic.

Un any més, al mes de juny, s’ha iniciat una campanya d’excavació al jaciment, realitzada amb alumnes del grau d’Arqueologia de la Universitat de Barcelona que estudien i fan pràctiques d’excavació arqueològica in situ. També, els dies previs a l’inici de l’excavació, s’ha portat a terme una altra intervenció a l’exterior del mur de tancament o muralla del poblat ibèric Puig Castellar: s’ha obert un camí de ronda a l’exterior de la muralla del poblat amb l’objectiu de deixar vista en planta la totalitat de la muralla i fer transitable per al visitant aquest sector del jaciment. D’aquesta manera, el visitant pot fer-se càrrec d’on se situen els límits del poblat en època ibèrica i de la veritable envergadura del mur de tancament del poblat.

Al mes de maig passat, es va estrenar una nova senyalització al jaciment. D’una banda es van restituir els rètols que hi ha a l’entrada del recinte, els quals donen informació general de la cultura ibèrica i del poblat Puig Castellar (qui eren els ibers laietans, com vivien, com s'organitzava urbanísticament el poblat, etc.) i, també, es van instal•lar nous faristols dintre del propi jaciment, amb informació sobre aspectes més concrets, com el comerç, l’armament, l’escriptura o l’agricultura. Aquests rètols completen els deu que ja hi ha al llarg de l’itinerari, els quals recreen els espais o punts que s’estan visitant.