Nou servei d’orientació jurídica per a temes relacionats amb la crisi

El 16 de maig, va entrar en funcionament el nou Servei d’Orientació Jurídica (SOJ) sobre temes relacionats amb la crisi.

Aquest nou servei és fruit del conveni establert entre el Departament de Justícia de la Generalitat, la Diputació i el Col•legi d’Advocats de Barcelona, amb la  col•laboració dels ajuntaments de  Santa Coloma de Gramenet i Badalona.

Als últims anys  han augmentat el número de demandes sobre temes d’orientació jurídica relacionats amb la crisi. L’Ajuntament de Santa Coloma col•labora mitjançant el SOJ en apropar aquest servei a les persones que es veuen afectades. Es tracta d’un servei gratuït dirigits a les persones que son ateses  pels serveis socials municipals i donarà assessorament en temes jurídics de caràcter general, especialment en impagaments d’habitatge, de subministraments i endeutaments, desnonaments i família.

Els ciutadans i les ciutadanes que son atesos pel Servei d’Atenció a la Infància i les Famílies (Oficines d’Atenció a les Famílies – ODAF), o  pel departament d’Atenció a la Dependència i a la Vulnerabilitat en Adults, podran fer ús d’aquest servei, mitjançant la corresponent derivació  dels equips de serveis socials bàsics. En el SOJ es procedirà, en cas de necessitat, a l’inici de l’expedient per al reconeixement de justícia gratuïta i nomenament d’advocat d’ofici.

L’assessorament en matèria de dret laboral, seguretat social i les consultes relacionades amb estrangeria no es contempla al servei.