Nou programa de formació ocupacional per a 330 persones

L’empresa municipal Grameimpuls enceta un nou programa de formació. Se’n beneficiaran 330 persones, i les 9.800 hores de formació es concretaran en 22 certificats de professionalitat.

Respecte a l’any anterior, la novetat rau en l’especialitat de muntatge i manteniment d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió, que permet als alumnes l’obtenció del carnet d’instal·lador. També s’hi han programat, per primera vegada, els certificats de professionalitat de gestió de la producció en fabricació mecànica, operacions d’enregistrament i tractament de dades i documents i el d’operacions auxiliars de serveis administratius generals.

Els cursos de formació ocupacional compten amb un període de pràctiques en empreses, en què l’alumne podrà desenvolupar els coneixements i habilitats assolits durant el període formatiu. De tot plegat, en trobareu més informació a www.grameimpuls.cat, o al carrer de Rafael Casanova, 40 (de dilluns a dijous de 8.30 a 14.00 i de 15.00 a 17.00 h i els divendres de 9.00 a 14.00 h).

Els cursos han estat promoguts pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, el Servei d’Ocupació de Catalunya, el Fons Social Europeu i l’Ajuntament, i els gestiona Grameimpuls.