No es cobren les quotes ACR de Pirineus

Aquesta mesura es mantindrà en vigor mentre duri l'Estat d'Alarma.

L'Ajuntament de Santa Coloma ha pres la decisió de no cobrar momentàniament les quotes dels ACR1 (Àrea de conservació i Rehabilitació) anomenat ACR Pirineus. Aquesta mesura, com la resta de les preses els últims dies, manté la vigència mentre duri l'Estat d'Alarma.

La mesura beneficia un total de 282 famílies que viuen al barri en qüestió, no només residents al carrer Pirineus, sinó en el conjunt de carrers al voltant d'aquesta, que no pagaran per tant, temporalment, els rebuts de les obres de reforma de les comunitats.

Aquesta mesura s'emmarca en el conjunt de decisions de l'equip de govern municipal per evitar que la càrregues de la crisi derivada de la pandèmia COVID-19 recaigui sobre les capes més vulnerables de la població.