Narratives Interculturals, Línies d 'acció per la convivència

Té com a objectiu desmuntar els imaginaris col·lectius que dificulten la convivència, així com normalitzar les diversitats existents amb noves iniciatives.

Aquest divendres 16 s'ha presentat el programa Narratives Interculturals, Línies d 'acció per la convivència al personal tècnic municipal i altres professionals de la nostra ciutat. La trobada ha tingut lloc a la sala d'actes de la Biblioteca del Fondo i ha comptat amb la presència del tinent d'Alcaldessa, Diego Arroyo i la directora de Serveis, Gemma Bellvehi.

La iniciativa de Narratives Interculturals, filla de l'anterior Pla d'Acció Antirumors (PAAR), té com a objectiu desmuntar els imaginaris col·lectius que dificulten la convivència, així com normalitzar les diversitats existents amb noves iniciatives.

El programa treballarà per visibilitzar i reconèixer la nostra realitat i reforçar els valors de convivència, difondre nous missatges en positiu, contribuir a fer que els pilars de la diversitat i la interculturalitat estiguin presents en les polítiques de Santa Coloma i en la ciutadania. Per a això, ens dotar-nos d'eines en clau col·lectiva per crear espais comuns.

Un canvi de mirades per una ciutat diversa i intercultural.