Nadal i Any Nou, festes d'obligat tancament per al comerç

Segons la normativa d'horaris comercials de la Generalitat no està permès obrir els establiments comercials els diumenges 25 de desembre i 1 de gener, Nadal i Any Nou.

D’acord amb el que estableix la normativa de la Generalitat de Catalunya d’horaris comercials, els propers dies 25 de desembre de 2011 i 1 de gener de 2012 (Nadal i Any Nou) són d’obligat tancament per als establiments comercials de venda al detall. Així mateix, els dies 24 i 31 de desembre, les botigues hauran de tancar, com a molt tard, a les 20 hores.

Aquesta normativa és d’obligat compliment per a tots els establiments comercials subjectes a l’horari general i també per als establiments d’alimentació amb una superfície de venda inferior als 150m2.

Per a més informació:  http://www.gencat.cat/diari/4289/04351074.htm