Millores per a la seguretat dels vianants al Parc Fluvial del Besòs

S'inicien nous treballs de senyalització per a millorar la convivència entre vianants i ciclistes.

Aquest dimarts 25 d’abril, s’han iniciat els treballs de senyalització horitzontal i vertical de la confluència entre el camí del Parc Fluvial i l’accés del Parc de Can Zam. Aquests treballs s’emmarquen dins de la redacció del Pla de Gestió Integral del Parc Fluvial que està redactant el Consorci del Besòs.
Es tracta d'una prova pilot per a testar la solució idonea per a millorar la seguretat dels vianants del Parc Fluvial enfront als pas dels ciclistes. Per aquest motiu, s’han senyalitzat dos passos de vianants en el carril bici,  alhora que s’ha delimitat amb pilones verticals de color vermell el carril bici. També s’han realitzat actuacions per a disminuir la velocitat dels ciclistes pintant senyalització de velocitat i bandes rugoses. En les rampes d’accés s’han posat una doble  fila de pilones per reduir la velocitat de baixada cap el camí del Parc Fluvial.

Totes aquestes mesures estaran en una fase de validació durant els dos propers mesos, i si els resultats són satisfactoris s’estendran a tots els accessos del Parc. Aquesta mateixa prova pilot també s’està realitzant a l’accés de la Rambleta a Sant Adrià de Besòs.