Millores en el control del comerç a Santa Coloma

A partir del 2 de novembre l'Ajuntament reforça el programa de visites als establiments de tota la ciutat per millorar la concentració comercial i poder aplicar a curt termini polítiques que afavoreixin, fomentin i estimulin la instal·lació de noves activitats vinculades a atendre la demanda ciutadana, entre d’altres iniciatives.

Santa Coloma de Gramenet, 19 d’octubre de 2011.- Amb el mes de novembre, l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet reforça el programa d'actuació destinat a la millora del control de les activitats comercials que es desenvolupen en aquesta ciutat. Aquest programa, que ara també contribuirà a l'actualització del cens de totes les activitats, es reforçarà mitjançant les visites que personal acreditat farà, establiment per establiment, per informar i assessorar sobre aquest tema d'importància ciutadana, a totes les persones que regenten activitats comercials a Santa Coloma.

En concret, a partir del 2 de novembre, i de manera simultània en cadascun dels sis districtes de la ciutat, es reforçarà el programa de visites a tots i cada un dels locals on es desenvolupen activitats comercials. Amb aquesta actuació, l'Ajuntament intensificarà la comprovació de les llicències d'activitat, amb l'objectiu de conèixer si s'ajusten a l'actualitat, per dur a terme, si escau, les actuacions que corresponguin.

Aquest programa de control de les activitats comercials prestarà, de nou, especial atenció a tots els aspectes que són de competència municipal estiguin relacionats amb el compliment de la normativa legal, els drets dels consumidors i les consumidores, la seguretat alimentària i, entre d'altres temes, la retolació dels establiments.

Radiografia comercial de la ciutat i actuacions de millora

L'Ajuntament aprofitarà aquesta actuació de control per actualitzar la radiografia comercial de Santa Coloma i, a partir d'ella, millorar la concentració comercial i poder aplicar a curt termini polítiques que afavoreixin, fomentin i estimulin la instal·lació de noves activitats vinculades a atendre la demanda ciutadana .

L'actualització del programa, que es porta a terme després de l'aprovació del Pla d'usos de les activitats comercials de Santa Coloma, representa un complement d'aquest que permetrà també promoure la creació de noves activitats comercials en aquells espais de la ciutat que en base a les dades de l'estudi es considerin idonis per la seva població resident o de pas, per les seves característiques urbanístiques o de serveis del lloc i per la relació entre l'oferta i la demanda comercial de la zona.

En aquest sentit, una mesura que ja està prevista consisteix en la promoció de l'ús adequat de locals actualment buits, impulsant l'obertura de determinades activitats amb les que s'aconsegueixi millorar i equilibrar l'oferta comercial del municipi, amb la finalitat de generar espais de concentració i d'atracció comercial.

Per a més informació i/o contactes:

Servei de Comunicació

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

(Dori Morillo/Ana Belén Pérez)

93 462 40 13 / 618 045 488
comunicacio@gramenet.cat