Millores al centre

Els treballs previstos aquesta setmana a les obres del centre de la ciutat, al detall.

En relació amb les obres que es porten a terme al centre de la ciutat, es preveu que aquesta setmana, del 9 al 13 de desembre, hi hagi treballs d’execució de rases pels passos de serveis i col·locació de tubs i tasques de sanejament al passeig d’en Llorenç Serra (entre l’avinguda de Santa Coloma i la plaça d’en Francesc Trias). A l’avinguda de la Generalitat, entre la plaça de Catalunya i el carrer de la Balldovina, es duran a terme feines d’execució de rases pels passos de serveis, la instal·lació de tubs, la preparació d’explanada i la col·locació de vorada. Entre el carrer de la Balldovina i la plaça d’en Francesc Trias es faran tasques d’instal·lació de clavegueram i rases pels passos dels serveis. Al carrer dels Sagarra (entre la plaça d’en Manelic i l’edifici del Mercat Sagarra) i al carrer de Pompeu Fabra (entre el carrer de Sant Carles i l’avinguda de la Generalitat), les tasques durant els propers dies seran les d’execució de la xarxa de clavegueres.
En paral·lel a les obres d’urbanització, s’hi fa la renovació de les instal·lacions dels semàfors, l’enllumenat, la fibra òptica i el sistema de clavegueram.

L’Ajuntament ha instat les companyies de subministraments (aigua, gas, electricitat, telefonia...) a realitzar reformes a les seves instal·lacions, aprofitant la situació d’obres i que tenen planificades les xarxes que substituiran i milloraran. L’objectiu d’aquesta acció és evitar, en la mesura del possible, que un cop que estiguin acabats els treballs s’hi tornin a fer obres amb finalitats que ara poden ser avançades.

Zona d'obres

D'altra banda, l'Ajuntament ha arribat a un acord amb els comerciants dels carrers de la zona centre de la ciutat on s'estan duent a terme les obres d'urbanització. Així, en el tram de l'avinguda de la Generalitat (entre la plaça de Catalunya i la rambla de Sant Sebastià) i al carrer de Pompeu Fabra (entre el carrer de Sant Carles i l'avinguda de la Generalitat) hi haurà uns 60 punts de enllumenat nadalenc individual per als comerços, de la instal·lació i consum es farà càrrec el propi Ajuntament.

Finalment, l'Ajuntament, a través de l'empresa municipal Gramepark, aportarà tiquets per a l'aparcament de la rambla de Sant Sebastià als comerciants de tots els carrers de la zona del centre que es troben en obres perquè aquests els regalin a la seva clientela durant la campanya. A més, la corporació municipal bonificarà amb un 50 % de descompte la taxa de la gestió de residus del 2014 als comerços situats a la zona centre ara afectada per obres.

Informació sobre les obres

L'Oficina d'Informació de aquestes obres, situada al carrer de la Balldovina, 7 , funciona de dilluns a dimecres de 16.00 a 18.00 hi els divendres de 10.00 a 12.00 h. El telèfon és 93 462 40 37 (de dilluns a divendres, de 9.00 a 13.00 h) i el correu electrònic,obrescentre(at)gramenet.cat .