Millores a les instal·lacions esportives durant l'estiu

Aquest estiu, l'Ajuntament ha realitzat obres de millora a diverses instal·lacions esportives de la ciutat.

En concret, al Pavelló del Raval s'ha dut a terme un polit i envernissat de la pista de parquet, entre altres reparacions, per un cost de 38.152,79 €. Així mateix, s'ha realitzat un polit de la pista coberta del Prat de la Riba, uns treballs que han suposat una despesa de 38.146,30 €. També, s'han pintat les parets i el sostre de l'interior del Gimnàs de Can Zam (8.357,47 €) i s'hi han reposat les finestres (17.666,15€). Finalment, s'han col·locat tendals en la zona de bar del camp de futbol de Can Zam II (5.305,85 €).