Millores a l’enllumenat públic a diferents punts de la ciutat

La passada setmana van finalitzar diverses actuacions de millora de l’enllumenat públic a uns 15 punts de la ciutat, com l'avinguda de la Generalitat, Anselm de Riu, Mallorca, Menorca, parc Forestal de La Bastida, entre d'altres.

En el marc del programa municipal Millorem el nostre barri, s’han realitzat millores a les instal•lacions d'enllumenat dels vials associats al riu Besòs, al carrer de Castella, l’avinguda de Pallaresa, avinguda d’Anselm de Riu, carrer de Mallorca, Menorca, avinguda de la Generalitat, al Parc Forestal de La Bastida, passeig  de la Salzereda i entorn pont Molinet, i també als espais d’interblocs del carrer Córdoba i al Polígon industrial el Bosc Llarg i les Canyes, entre d’altres punts de la ciutat.
 
L’objectiu d’aquestes millores és aconseguir un enllumenat públic més eficient, reduir l’emissió de contaminants i oferir un servei de qualitat a la ciutadania, maximimitzant l’estalvi energètic. En conjunt, l’Ajuntament ha realitzat una inversió de 250.000 euros en aquestes millores a la via pública. 

Renovació i millora de la telegestió

En paral•lel, durant el 2013 l’Ajuntament ha renovat l’enllumenat dels accessos de la muntanya de La Bastida, i també dels carrers de Serrano, Salut, Alps i  Santa Eulalia. D’altres actuacions destacades són la modernització dels sistemes de telegestió, amb la incorporació de millores en el sistemes de control de l’enllumenat públic a diferents espais de la ciutat –plaça de Manelic, Rambla de Sant Sebastià cantonada Carrer Segarra, plaça de la Mediterrània, carrer de la Mare de Déu dels Àngels, avinguda de Francesc Macià, plaça de l’Olimpo, plaça Montserrat Roig, carrer de Francesc Moragues, cantonada passeig de la Salzereda i plaça de Josep Tarradellas, entre d’altres.