Millora la freqüència de la B27

Els dissabtes hi ha un autobús cada 12 minuts en comptes de 15 minuts com abans.

Des d'aquest mes d'agost, tots els dissabtes hi ha un autobús cada 12 minuts en comptes de 15 minuts com abans. Aquesta millora de freqüència beneficia tant a Badalona com Santa Coloma ja que és la manera més ràpida de connectar els centre de les dues ciutats. El canvi no afecta als recorreguts ni a les parades que seguiran sent les mateixes al llarg de la línia

L'empresa concessionària, la badalonina Tusgdal, segueix incorporant millores a la xarxa d'autobús metropolità per tal de donar un servei de qualitat i que respongui a les necessitats de tothom.

La línia B27

SANTA COLOMA (B. OLIVERES) - BADALONA (H. CAN RUTI)


Aquesta línia és la principal connexió entre Badalona i Sta. Coloma de G., és la manera més ràpida de connectar els centres d’aquestes dues ciutats. A Sta. Coloma de G. arriba a Singuerlín i Oliveres, i a Badalona fins a l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol (Can Ruti) passant pel tanatori.

Servei tots els dies de l’any.

Horari de servei en dia feiner: de 04:40 a 22:50h