Millora en la il·luminació del parc del Passatge de la Salut

En els propers dies es posaran noves lluminàries.

Els serveis municipals han iniciat els treballs de col·locació de noves lluminàries en aquest parc de La Riera Alta per donar resposta a la demanda de les persones usuàries. A hora d'ara s'aixequen els nous suports i en els propers dies es posaran les noves lluminàries i es connectaran a la xarxa d'enllumenat públic. Es posen 6 nous suports amb les corresponents lluminàries.

Amb aquesta actuació se solucionarà la deficiència d'il·luminació que es feia palesa a partir del vespre en aquesta zona llindant amb el Parc de La Bastida.