Millora de l’enllumenat públic

L’Ajuntament inicia les feines de substitució de més de 1.150 lluminàries als barris de Can Franquesa, Les Oliveres i Singuerlín.

Aquesta inversió està inclosa dintre del contracte de manteniment amb un pressupost  de 438.668,20 € i està previst que finalitzi durant el primer trimestre del 2.019. Les actuacions consisteixen en la substitució de lluminàries antigues que generen contaminació lumínica i ineficients, per lluminàries que incorporen tecnologia LED. Altres actuacions incloses en aquest pla, consistiran en la substitució de l’equip i làmpada actual de vapor de sodi per nous equips de millors prestacions i làmpades d’halogenurs metàl•lics. Totes les lluminàries incorporaran dispositius de control per optimitzar el consum energètic.

Aquestes millores aportaran més sensació lumínica, no aportant més llum, si no aprofitant les noves fonts de llum per repartir-la de forma més òptima, obtenint una major uniformitat.

A banda d’aquest important canvi de lluminàries, s’actuarà puntualment en llocs concrets per millorar la xarxa actual d’enllumenat i donar un millor servei al ciutadà.

L’enllumenat a Santa Coloma

Santa Coloma té uns 120 punts de connexió amb les companyies elèctriques per l’atenció del servei d’enllumenat exterior i un total aproximat de 9.000 punts de llum (làmpades) que funcionen 4.300 hores/any.

Les instal•lacions d’enllumenat públic formen part de les infraestructures bàsiques d’una ciutat i han de tenir una vida mitjana entre 20 i 25 anys. La seva renovació va lligada a la regeneració urbanística de la ciutat, transformació que es fa de forma continua i gradual en el temps.

Criteris de renovació i noves urbanitzacions


Els criteris de renovació de l’enllumenat i noves urbanitzacions de l’espai públic que s’han establert des del departament d’enllumenat públic, tenen en compte el compliment dels requeriments legals d’il•luminació dels carrers que indica la normativa d’enllumenat exterior, en funció del trànsit, tant de vehicles com de persones. Com a requisit addicional s’han establert nivells específics per a les voreres, no d’obligat compliment amb la normativa vigent, per augmentar la seguretat ciutadana i establir un major confort visual pel vianant, fent la ciutat més agradable pel desenvolupament de les activitats quan es fa fosc.

A grans trets, s’ha establert com a norma general, per reformes i noves urbanitzacions que es vagin fent al llarg del temps, una tipologia de llum blanca càlida per a tota la ciutat i amb una alta eficiència energètica, exceptuant les zones més properes a la Serralada de Marina i la llera del Riu Besòs, en que s’ha establert un tipus de llum una mica menys eficient, però més respectuosa amb l’activitat nocturna dels éssers vius que habiten aquests parcs naturals tant importants pel nostre municipi.