Millora de l'enllumenat públic a l'avinguda Santa Coloma

Les tasques han començat en el tram entre Francesc Moragas i Cultura.

Aquest dimecres han començat els treballs de millora a l’enllumenat en el tram entre Llorenç Serra i Francesc Moragas amb la previsió que finalitzin l’11 de novembre per iniciar després les feines en el tram entre Francesc Moragas i Cultura.

Es substitueixen els suports i lluminàries, alguns dels actuals suports presentaven corrosió a la base i, per tant, s'han de canviar per uns de nous. Les noves lluminàries que es col·loquen són de tecnologia LED, molt més eficient que les actuals, amb una reducció del consum energètic de més del 50%. El tipus de llum que s’instal·la és de tipus de càlida, de millor qualitat a l’actual, que a més de ser més eficient aporta una major visibilitat.