Millora d’accessibilitat

En marxa la millora d’accessibilitat dels passos de vianants als sis districtes de la ciutat.

 

Aquest dilluns 22 s’inicien les obres de millora d’accessibilitat en els passos de vianants corresponents al carrer Balears entre el carrer Vinyals i l’Avinguda Pallaressa, i l’adaptació de passos de vianants semaforitzats a l’Avinguda Francesc Macià 122-130.

Es preveu millorar l'accessibilitat dels guals per facilitar el pas de vianants i millorar l’itinerari d’accessibilitat segur als veïns de l’entorn. Els treballs començaran amb les tasques d’enderroc de vorera i vorada i de base de formigó. Tot seguit s'iniciarà l’execució de guals amb peces de formigó i granítiques, voreres amb paviment de panot i lloses de formigó, vorada de formigó i rigola blanca. En algun cas s’incorporaran nous semàfors. En les actuacions previstes s’executaran les també adaptacions de tapes dels serveis bàsics afectats.

Durant les obres que tindran una durada màxima de dos mesos, es respectaran els accessos actuals i s'habilitaran passos segurs.