Mesures bàsiques per a la prevenció d’incendis forestals

L'Ajuntament ha intensificat la campanya d’informació en edificis situats als barris més propers a la muntanya, amb consells pràctics per prevenir el foc.

L’Ajuntament demana la col·laboració de la població per evitar les situacions de risc i recorda que està prohibit llançar petards o encendre qualsevol mena de foc en les festes populars o en altres moments.
Les condicions meteorològiques de l’estiu fan que augmenti el perill d’incendis. Davant de qualsevol situació adversa, heu de trucar a la Policia Local (092) o al telèfon d’emergències (112).

Està totalment prohibit encendre foc en terrenys forestals i en una franja de 500 metres del voltant; abocar-hi escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser causa de l’inici d’un foc; llençar-hi coets, globus, focs d’artifici o altres artefactes que continguin foc, i utilitzar bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals.